Hem
Om oss
Personlig assistans
Ledsagning och avlösarservice
Utbildning och handledning
Jobba hos oss
Kontakt
Datapolicy


Välkommen!

God omvårdnad är jätteviktigt!
Vi kan hjälpa dig med mycket mer!

Personlig assistans

Vi kan hjälpa dig med den assistans som inte bara är god omvårdnad, utan även ger dig all den struktur och tydliggörande pedagogik som behövs om man har en kognitiv funktionsnedsättning.

Ledsagarservice och avlösarservice

Vi slutar med ledsagarservice och avlösarservice 2019-02-15.

Utbildning och handledning

Vi utbildar och handleder i pedagogik och metoder som är viktiga vid en kognitiv funktionsnedsättning. Vi hjälper till med att hitta lösningar som gör ett hem eller en arbetsplats strukturerad och tydlig. Det kan gälla allt från tydliggörande pedagogik, bemötande och en bra dokumentation.