Hem
Om oss
Personlig assistans
Ledsagning och avlösarservice
Utbildning och handledning
Jobba hos oss
Kontakt
Datapolicy

Personlig assistans

Hur den personliga assistansen ska utformas hos just dig, kan bara du och dina behov bestämma!

Det kan innebära, att om man har autism eller en annan kognitiv funktionsnedsättning, måste den personliga assistansen utformas efter de behov man har då. Man måste arbeta pedagogiskt med rätt metoder och rätt bemötande.

Det är vi bra på!

Vi skräddarsyr vår verksamhet efter var och ens behov. De assistenter som ska arbeta hos dig har en bra utbildning för att kunna arbeta metodiskt med tydliggörande pedagogik. De har också erfarenhet och utbildning om funktionsned- sättningen.

Alla som ska arbeta med dig vet vad ett bra bemötande är.

Vi ser till att alla de hjälpmedel som kan behövas för att dagen ska bli tydlig och lättförstålig finns.

Vi kan också handleda och fortbilda personal och andra i din omgivning.

Vad får du bestämma? Vad gör vi?

Du är med och bestämmer vem som ska arbeta hos dig och dina behov bestämmer hur personalen ska arbeta.

Vi sköter det praktiska arbetet runt rekrytering, administration och löner.

Vi ser också till att personalen får den utbildning och handledning som behövs.

Vi vill ha ett nära samarbete med anhöriga och ställföreträdare.

Vad är assistans med pedagogik?

De personliga assistenter som arbetar hos oss kan också kalla sig för pedagogiska assistenter. De har alla en utbildning i tydliggörande pedagogik, metodanvändning och hjälpmedel. De har också en stor kunskap om autism och utvecklingsstörning. Ibland stöter man på utagerande beteenden. Det måste man också klara av i det här jobbet och därför har personalen kunskap om vad det kan innebära. De metoder vi använder bygger på följande nyckelord.