Hem
Om oss
Personlig assistans
Ledsagning och avlösarservice
Utbildning och handledning
Jobba hos oss
Kontakt
Datapolicy

Datapolicy

Kort information om hur Råhlander Assistans AB hanterar data och personuppgifter.

Råhlander Assistans AB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av dem sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För dig som besöker vår hemsida.

Vi lagrar ingen information om vem som besöker vår hemsida.

För dig som skickar mail till Råhlander Assistans AB

De mail som innehåller personuppgifter tas bort när informationen inte längre är behövlig. Ingen information kommer att användas utanför företaget.

För dig som använder våra tjänster inom social omsorg.

De personuppgifter vi lagrar används för att kunna rapportera till våra uppdragsgivare. Det vill säga, vi hanterar personuppgifter för att kunna utföra våra åtagande.

För dig som är företrädare eller godman till någon som använder våra tjänster.

De personuppgifter vi lagrar används för att kunna rapportera till våra uppdragsgivare. Det vill säga, vi hanterar personuppgifter för att kunna utföra våra åtagande.

För dig som är anställd av Råhlander Assistans AB

Vi lagrar de uppgifter som vi behöver för att uppfylla de legala krav som ställs på vår verksamhet. Hur vi hanterar dessa uppgifter finns beskrivet i rutin.

Generellt

Råhlander Assistans AB har dokumenterade regler och rutiner hur vi hanterar data och personuppgifter. En inventering av vilka uppgifter som hanteras finns dokumenterat. Inga uppgifter kommer att spridas till tredje part eller användas för marknadsföring. Om du önskar ta del av dina uppgifter som finns lagrad hos Råhlander Assistans AB så kontakta VD Gunnar Råhlander på assistans@rahlander.se eller på tel 0705882219.