Hem
Om oss
Personlig assistans
Ledsagning och avlösarservice
Utbildning och handledning
Jobba hos oss
Kontakt
Datapolicy

Utbildning och handledning

Hur får vi vardagen att bli mer strukturerad för brukaren? Hur kan vi minska på stressnivån?

Vi kan erbjuda utbildning och handledning av en utbildad lärare, som har varit verksam i 30 år, och därför har stor erfarenhet av undervisning och pedagogik. Handledningen kan gälla alla de frågor som rör pedagogik och metoder för personer med en autistismspektrumtillstånd, utvecklings- störning eller annan kognitiv funktionsnedsättning.

Hur blir allt rätt?

Det ska vara lätt att göra rätt.Vi kan utbilda i hur man ska använda sig av dokumentation och problemlösningsmodeller som förenklar arbetet. Hur man får ansvarsfördelningen att fungera och hur man skriver bra rutiner.

Hur gör man för att tydliggöra för en person med kognitiv funktionsnedsättning?

Vi vet hur man tillrättalägger och anpassar i ett hem, i skolan eller på arbetet, så att vardagen blir tydlig och lätt att förstå. Vi kan komma ut i era verksamheter och handleda och konkret visa hur ni kan arbeta med hjälpmedel som klarlägger och tydliggör. Allt pedagogiskt material måste skräddarsys för varje individ. Det finns oftast mycket man kan göra för att underlätta i vardagen.

Vi arbetar med följande begrepp:

Hur orkar man arbeta med en person som har utagerande beteende?

Vi kan hjälpa till med att kartlägga problemen och göra handlingsplaner. Vi kan ge er redskap för att bemöta en person med utagerande beteende på rätt sätt.

Hur får man alla att arbeta åt samma håll?

Det kan vara svårt att hitta former för samarbete, ansvarsområden, information och handledning. Trots att man har samma mål och gemensam grundsyn kanske inte arbetet flyter som man kunde önska sig. Den handledning vi erbjuder kan också syfta till att utveckla mötesformer, ansvarsområden, arbetsledning och informationsrutiner.

Vi vänder oss till personal och anhöriga som vill ha hjälp och stöd med att få tillvaron för den funktionsnedsatte att bli tydligare, mindre stressande och på så sätt ge personen ett mycket bättre liv.Föreläsningar

Kajsa Råhlander föreläser om sina två böcker. De handlar om hur det är att leva med kognitiva funktionsned- sättningar, anhörigperspektiv och samhällsstöd.

Jag önskar att hon dör före mig, handlar om ett annorlunda föräldraskap. De är föräldrar till vuxna barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Föräldrarna oroar sig för hur det ska gå för deras barn i framtiden, då de inte längra orkar eller kan stötta dem.De sju frågorna är berättelsen om Erik som har flera kognitiva funktionsnedsättningar. Det liv som i allra högsta grad också har påverkat övriga familjemedlemmars liv.

Föreläsningarna vänder sig både till yrkesverksamma och till anhöriga.